Baki

Baki 2020 (ภาค 2) ตอนที่ 1-13 ซับไทย

Baki 2020 (ภาค 2) ตอนที่ 1-13 ซับไทย

8
バキ
352

Baki 2020 (ภาค 2) ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ซับไทย

Baki เรื่องย่อ

บากิต้องมาเข้าร่วมตัวสู้ในการประลองไรไตที่จัดขึ้นทุกหนึ่งร้อยปีและเต็มไปด้วยนักสู้สุดโหดากมาย และการต่อสู้ครั้งนี้อาจเป็นเพียงยารักษาเพียงอย่างเดียวของบากิก็ได้

แจ้งลิ้งค์เสีย

 

ลิ้งโหลด

ตอนที่ 09  ตอนที่ 10  ตอนที่ 11  ตอนที่ 12
ตอนที่ 05  ตอนที่ 06  ตอนที่ 07  ตอนที่ 08
ตอนที่ 01  ตอนที่ 02  ตอนที่ 03  ตอนที่ 04

 

Relate Posts