Can Ci Pin: Fangzhu Xingkong

Can Ci Pin Fangzhu Xingkong (The Defective) ตอนที่ 1-16 ซับไทย

Can Ci Pin Fangzhu Xingkong (The Defective) ตอนที่ 1-16 ซับไทย

7.5
残次品·放逐星空
54

Can Ci Pin Fangzhu Xingkong (The Defective) ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ซับไทย

Can Ci Pin Fangzhu Xingkong (The Defective) เรื่องย่อ

Lu Bixing และ Lin Jingheng ชายสองคน ในโทเปียแห่งอนาคตที่เทคโนโลยีเชื่อมโยงจิตใจที่รู้จักกันในชื่อว่า Eden ควบคุมสังคม ผู้คนจำนวนหนึ่งในร้อยคนไม่สามารถติดต่อกับเอเดนได้ The Defective และถือว่ามีข้อบกพร่องในฐานะผู้ถูกขับไล่ สองคนนี้จะทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับโลกที่ไม่ยุติธรรมนี้

แจ้งลิ้งค์เสีย

Relate Posts