One Room

One Room ตอนที่ 1-12 + OVA ซับไทย

One Room ตอนที่ 1-12 + OVA ซับไทย

4.6
ワンルーム
38

One Room ภาค 1 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+SP ซับไทย

One Room เรื่องย่อ

อนิเมะสั้นที่มี 3 เรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้อง ที่มี “คุณ”เป็นตัวเอก

แจ้งลิ้งค์เสีย

 

ลิ้งโหลด

ตอนพิเศษ
ตอนที่ 09  ตอนที่ 10  ตอนที่ 11  ตอนที่ 12
ตอนที่ 05  ตอนที่ 06  ตอนที่ 07  ตอนที่ 08
ตอนที่ 01  ตอนที่ 02  ตอนที่ 03  ตอนที่ 04

Relate Posts