Project Scard: Praeter no Kizu

Project Scard ตอนที่ 1-13 ซับไทย

Project Scard ตอนที่ 1-13 ซับไทย

0
プレイタの傷
208

ดู Project Scard: Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ซับไทย

Project Scard: Praeter no Kizu เรื่องย่อ

เรื่องราวในโตเกียวที่เขตเศรษฐกิจพิเศษคาชิวะ เมื่อการบริหารถูกโอนไปยังริษัทยักษ์ใหญ่และเกิดการขัดแย้งกันจนสุดท้ายโปรเจ็กต์ล่มพื้นที่ถูกทิ้งร้าง และได้กลายเป็นเขตปลอดกฎหมาย เหล่าผู้พิเศษที่มีพลังจากรอยสักรูปสัตว์ประหลาดรู้จักกันในนาม SCARD ใช้ชีวิตปกป้องเมืองและดิ้นรนมีชีวิตแสวงหาความยุติธรรมในดินแดนแห่งนั้น

แจ้งลิ้งค์เสีย

 

ลิ้งโหลด

ตอนที่ 13
ตอนที่ 09  ตอนที่ 10  ตอนที่ 11   ตอนที่ 12
ตอนที่ 05  ตอนที่ 06  ตอนที่ 07  ตอนที่ 08
ตอนที่ 01  ตอนที่ 02  ตอนที่ 03  ตอนที่ 04

Relate Posts