Strawberry panic

Strawberry Panic! ตอนที่ 1-26 ซับไทย

Strawberry Panic! ตอนที่ 1-26 ซับไทย

7.4
ストロベリー・パニック
6502

Strawberry Panic! ตอนที่ 1-26 ซับไทย

Strawberry Panic! เรื่องย่อ

อาโออิ นางิสะเป็นนักเรียนใหม่ในโรงเรียนสตรี Astraea , นางิสะหลงทางในป่าแล้วไปพบกับผู้หญิงสวย ผมยาว สีเงิน ในการพบกันครั้งแรก ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาใกล้นางิสะ !!! ทำให้เธอสลบไป !!! หลังจากเหตุการณ์คราวก่อทำให้นางิสะได้เจอกับเธออีกครั้ง แต่ทำไมเป็นในฐานะ Etoile (หัวหน้าโรงเรียน) นางิสะจะทำอย่างไรต่อไป จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับนางิสะหรือไม่

แจ้งลิ้งค์เสีย

Relate Posts